Camın Öyküsü

Camın Yapısı :

Cam elle tutulursa sert ve durgun bir etki yapar. Kırılganlığı nedeniyle de sert bir yere vurulunca kırılır. Böyle olmakla birlikte kimyacılar "içinden su içtiğimiz kabın kendisinin bir sıvı olduğunu" söylerler.

Bütün bunlar soğumuş, durgunlaşmış camın belli başlı özellikleridir. Oysa yüksek ısılara çıkarıldığında camın bu özellikleri tümüyle değişir. Önce yumuşamaya başlar. Sonra akıcılık kazanır. Hatta yeterli olan ısı sağlanırsa "su gibi" akar.

Cam bir maden olarak tanımlanır. Ama diğer madenlere göre çok önemli bir değişikliği vardır. O da "erime noktası" değil "yumuşama noktası" olmasıdır. İşte bu önemli özelliği nedeniyle camın içinde bulunduğu ortamın ısısı arttırılırsa gittikçe daha çok sıvılaşır ve akıcılık kazanır. Bu durum, camın çok değişik yöntemlerle biçimlendirilmesini ve üfleyerek şişirilmesini sağlar.

Camın Öyküsü :

Fenikeli gemiciler kumsalda yemek pişirmek için ocak kurmaya kalkıştıklarında taş bulabilselerdi, sert soda parçalarını kullanmak zorunda kalmayacaklardı ve cam da bulunmayacaktı...Romalı Plinius'un aktardığı bu ilginç öykü artık yalnızca bir söylence olarak yaşıyor.

En son arkeolojik bulgular camın ilk kez Mezopotamya'da kullanılmış olduğunu ve en erken örneklerinin İ.Ö. 3.bin sonu yada 2.bin başlarına tarihlendiğini gösterir. Bu ilk örnekler genellikle opak yada yarı saydam camlardan oluşur.

Cam yapımındaki ilk önemli aşama İ.Ö. 1.yy.da cam üfleme çubuğunun bulunuşudur. Bu buluşla birlikte cam yapımı hızla gelişmeye başlar. İ.S. 1.yy. başlarında Roma'da ilk saydam camın yapılmasıyla birlikte cam yapımında ikinci büyük aşama da gerçekleşir. İ.S. 1.yy.'dan İ.S. 4.yy'a dek uzanan dönem camın "altın dönemi"dir. Bu dönemde cam ürünlerinin çeşitliliği ve bolluğu doruk noktasına ulaşır.

Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra cam eşya üretimi, aynı düzeyde olmamakla birlikte Bizans'la sürer, Ortaçağ İslam ülkelerinde ise yine yetkin bir düzeye ulaşır.

Batıda camın yeniden canlanması 16. yy. başlarında Venedik camcılığının doğuşuyla gerçekleşir ve Venedik yüzyıllar boyu cam endüstrisinin önemli bir merkezi olma niteliğini korur.